Rautatieliikenteen talvivarautuminen on yhteispeliä

Talvivarautumisella pyritään minimoimaan junaliikenteelle talvesta aiheutuvia häiriöitä. Väylävirasto, Finrail ja liikennöitsijät ovat parin vuoden ajan varautuneet talveen yhteistoimin. Rautatieliikenteessä kunnossapidon, liikennöinnin ja liikenteenohjauksen tulee toimia saumattomasti, jotta matkustaja- ja tavaraliikenne saadaan sujumaan.

Varautumistyön tavoitteena on varmistaa turvallinen ja sujuva liikennöinti sekä tunnistaa erityisesti ennakoivia toimenpiteitä, joilla edistetään häiriötöntä junaliikennettä yhdessä. Yhteistoimenpiteiden lisäksi jokaisella toimijalla on oma laaja vastuualueensa hoidettavana.

Raiteilla ja rautatiealueilla tehtävät lumityöt ovat yksi talviliikenteen onnistumisen kulmakivistä, jotta raiteistot pysyvät liikennöitävässä kunnossa ja vaihteet sekä liikenteenohjauslaitteet toimivat.

Alueelliset talvivarautumissuunnitelmat tehdään ja lumityöpalaverit pidetään yhdessä. Lumityöpalavereissa sovitaan viikon työt etukäteen, tarkimmillaan raidekohtaisesti: ”Kun raide on jätetty vapaaksi, kunnossapitohenkilöstö pääsee tekemään aurausta ja toisaalta liikenne saadaan ohjattua eteenpäin ennakolta sovituissa aikatauluissa”, kertoo kunnossapitoyksikön päällikkö Jukka P. Valjakka Väylävirastosta. ”Tietoa liikennejärjestelyistä voidaan jakaa ennakolta esimerkiksi itärajan yli tulevalle liikenteelle. Alueellisella sopimisella tavoitellaankin parempaa rataverkon käytettävyyttä.”

Pitkien ja kovien pakkasjaksojen tai runsaiden lumisateiden aikaan liikennettä voidaan tarvittaessa myös supistaa ennakkoon suunnitellusti, jolloin junavuoroja ajetaan vähemmän. Supistamisilla saadaan lisäaikaa radan kunnossapidolle sekä kaluston sulattamiselle ja puhdistamiselle ja näin ollen nopeutettua liikenteen normalisoitumista.

”Vuosittaisissa säävalmius- ja liikennöintisuunnitelmissa on määritelty etukäteen, mitkä junavuorot karsitaan pois vaikeissa olosuhteissa liikenteen toimivuuden takaamiseksi. Mahdollisesta liikenteen supistamisesta tehdään aina päätös yhdessä rautateiden eri toimijoiden kanssa. Päätökset tehdään hyvissä ajoin, että saamme tiedotettua asiakkaita”, VR:n liikennejohtaja Nina Mähönen sanoo. 

”Rautatieoperaattorin on tehtävä omassa toiminnassaankin monia talvivarautumiseen liittyviä toimia, mutta onnistumisen takaa vain yhdessä varmistettu koko järjestelmän toimivuus. Kokonaisuuden toimiessa operaattorit voivat lunastaa teollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetusten toimivuudesta annetut asiakaslupaukset myös talvella”, toteaa Fenniarailin liikennepäällikkö Hannu Lehikoinen.

Tilannekuva on tärkeä kaikille osapuolille

Runsaslumisina talvina korostuu, että koko toimintakentän tilannekuva talvivarautumisesta on sama. Tilannekuvaa seuraamalla saadaan tunnistettua kehityskohteita ja onnistumisia. ”Yhteistyötä on tiivistetty myös Ilmatieteenlaitoksen kanssa ja Finrail tuottaa talven aikana viikoittain yhteenvedon sen hetkisestä lumitilanteesta sekä seuraavan viikon ennusteesta kaikille rautatieliikenteen toimijoille”, kertoo Finrailin johtaja Veera Jämsén. Pullonkaulat jäävät kiinni myös säännöllisissä harjoituksissa.

Talvivarautumisen pohjana on teknistä kehitystä ja innovaatioitakin, mutta tärkein menestystekijä on yhteiset suunnitelmat, sekä säännöllinen ja avoin tiedonvaihto. Kaikkien osapuolten on tuotava ratkaisunsa ja osaamisensa yhteiseen pöytään. Onnistuminen näkyy logistiikan ja matkustajaliikenteen asiakkaille ennakoitavina aikatauluina, turvallisuutena, täsmällisyytenä ja toimitusvarmuutena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *